אתם שואלים, אנחנו מסבירים

המדינה מחייבת ערבות חוק מכר על דירה חדשה. אנו מוסיפים על כך דרישה לליווי ע"י גוף פיננסי כגון הבנק שגם מפיק את ערבות חוק המכר. באופן זה, הביטחון הוא וודאי, משום שהגוף הפיננסי בודק פעמיים על הפרויקט ובמידה והוא מזהה מראש אפשרות לבעיה היזם נדרש לתת מענה כספי לבנק כך שהפרויקט בכל מקרה ייבנה והדירות יימסרו.

ישנה ערבות חוק מכר, כפי שהזכרנו מעלה ואליה אנו מצרפים דרישה של ליווי פיננסי. ביטוח, ערבות בדק וערבות אוטונומית על שכירות הינם גם קריטיים להצלחת הפרויקט, כדי שבכל מקרה הדיירים יהיו מוגנים מפני עלויות פתאומיות.

היזם שייבחר על ידך, ישלם את כלל העלויות בפרויקט כולל את עלויות היועצים: עורך דין, מפקח בניה, שמאי, ניהול הפרויקט ואת כל אנשי המקצוע הנדרשים. חשוב להדגיש כי כל העלויות בפרויקט משולמות על ידי היזם ולא נדרש שום תשלום מהדיירים.

יועץ מקצועי מייצג דיירים בלבד וזוהי פרנסתו. הוא לא ייצג את היזם גם בפרויקט אחר משום שזה עלול להוות ניגוד אינטרסים. חשוב לו לשמור על השם הטוב שלו. לכן, חשוב לו שהדיירים יהיו מרוצים ויהוו לקוחות ממליצים בעבורו. בשל החשש לניגוד אינטרסים, נקבעו חוקים ברורים הכוללים הנחיות לטובת הדיירים. לדוגמא: אסור לעו"ד לייצג דיירים במידה והוא מייצג את היזם בפרויקט כלשהו.

כן, ניתן למכור את הדירה בהתאם לשלב בו נמצאים, כאשר הקונה נכנס "בנעלי" המוכר.

כן, הבנק המלווה את הפרויקט אחראי גם על המשכנתאות הקיימות, כך שאת תשלומי המשכנתא הדיירים ממשיכים לשלם כרגיל. בשלב אכלוס הדירות החדשות, האחריות מוחזרת לבנק שבו המשכנתא נמצאת.

בעת הפינוי הדיירים מתגוררים בדירות שכורות ואנו מסייעים למוצאן. את כל העלויות היזם משלם ללא יוצא מן הכלל, כולל שכירויות, כאשר ישנה ערבות אוטונומית (סכום כסף סגור בגובה השכירויות על מנת לבטח את התשלום), הובלה ושכר יועצים. המטרה הינה לייתר את כל העלויות לדיירים .

לפי מנגנון שנקבע ע"י שמאי, אשר מבצע בדיקת ערך על כל הדירות הקיימות וקובע שווי לכל דירה. בין היתר לפי קומה, כיווני אוויר, שינויים ומצב הדירה. לפי שווי הדירות נקבע סדר בחירת הדירות. הדייר יוכל לבחור דירה חדשה לפי שוויה של דירה חדשה.

המטרה שלנו לקבל 100% הסכמה מהדיירים, כך שכולם יהיו מרוצים וירוויחו דירה חדשה, הכוללת ממ"ד, מעלית ועוד תוספות. לעיתים ישנם דיירים בגילאים מסוימים, בעלי מוגבלות או רגישות מיוחדת שהחוק מאפשר להם הקלות מסוימות מתוך התחשבות ועל מנת שהתקופה תחלוף עליהם בקלות המרבית. כמובן שאנו דואגים להם ברגישות ובמתן מענה אישי ומתאים. במידה וישנם דיירים המתנגדים ללא סיבה מוצדקת, החוק קבע קבלת היתר בהסכמת רוב מוחלט (בפינוי בינוי ובתמ"א 38.2 - 80% ובתמ"א 38.1 - 66%).

הנציגות תסייע בבחירת אנשי מקצוע לתהליך ותעדכן את הדיירים על התקדמות הפרויקט. הנציגות אינה יכולה לחתום במקום דיירים על הסכמים עם יזמים או אנשי מקצוע אחרים. החוק קבע שהנציגות אינה מקבלת תשלום ללא הסכמת שאר הדיירים, השכר האמיתי והכי טוב הוא שבזכותם כולם זוכים בדירה חדשה ובחיים נוחים.

למעלה